Home

Dzień po dniu natura maluje dla nas nieskończenie piękne obrazy, o ile tylko potrafimy je zauważyć... JOHN RUSKIN  ( 1819-1900)